Sunrise

Artista: Josep Puigmartí

Títol: «Sunrise»

Any: 1995

Tècnica: mixta directament sobre la paret

Ubicació: habitació 214

________________________

Aquesta és una de les 2 habitacions d’artista que Puigmartí va crear per a l’Hotel de l’Art.

A diferència de Blue Dreams (Hab. 110) on l’artista va fer servir exclusivament colors freds, a Sunrise (Hab. 214) l’artista va utilitzar colors càlids.

En aquesta habitació, hi trobem matèria en forma de collage de paper i plàstics i una gran varietat de gestualitat automàtica. Tota l’obra està impregnada d’un suau erotisme, molt propi del Puigmartí dels anys 90.

El 1995, quan l’artista va crear l’habitació, fins i tot va decorar els matalassos a joc amb la pintura.

Reservar