La sima de las penúltimas inocencias

(L’Avenc de les penúltimes innocències) 

Artistes: Josep Maria Subirachs i Camilo José Cela

Títol: «La sima de las penúltimas inocencias»

Any: 1993

Tècnica: edició de bibliòfil

Edició: 999 exemplars

Mesures (llibre tancat): 43,5 x 36 x 8,5 cm

________________________

Aquest llibre de bibliòfil consta de seixanta-quatre textos manuscrits (l’últim és l’índex) del Premi Nobel de Literatura Camilo José Cela i el mateix nombre de dibuixos de Josep Maria Subirachs realitzats sobre el mateix paper amb la filigrana de la signatura dels autors que s’utilitza per a l’edició .

Edició única d’art limitada a 999 exemplars signats i numerats amb signatura autògrafa de tots dos autors i autentificats al dors pel notari. El paper fet a mà ha estat desbarbat en dos dels seus marges. Estoig en tela.

Els exemplars que es troben a l’Hotel de l’Art de Sitges pertanyen a una subedició de 150 exemplars dins de l’edició original de 999 exemplars (no addicionals), per a la portada dels quals Subirachs, especialment, va dissenyar la litografia Matèria i Forma, signada i numerada per l’artista. Aquests exemplars són exclusius.

Reservar