La pilota automàtica

Artista: Xesco Mercé

Títol: «La pilota automàtica»

Tècnica: mixta directament sobre la paret

Ubicació: habitació 108

________________________

Poc temps després que Antoni Xaus pintés la primera habitació d’artista, l’Hotel de l’Art es va posar en contacte amb l’artista Xesco Mercé perquè pintés l’habitació 108.

El títol de l’habitació és La pilota automàtica.

L’artista ha fet servir una iconografia molt personal, on trobem un món imaginari governat per màquines impossibles: un far amb una bombeta negra, insectes mecànics voladors i una sèrie de zeppelins o dirigibles que semblen sortir de la màquina d’aire condicionat per sobrevolar la habitació.

Reservar