Performance

Artista: Antoni Xaus

Títol: «Performance»

Any: 1993

Tècnica: mixta directament sobre la paret

Ubicació: habitació 105

________________________

Performance va ser la primera habitació d’artista de l’Hotel de l’Art.

Tot va sorgir com a un acte de protesta que l’artista Antoni Xaus va voler fer sense haver demanat permís a l’hotel. L’artista va escriure un manifest que va deixar a l’habitació, exposant els seus motius per fer aquest acte.

Xaus volia protestar per la manca de vitalitat al món de l’art. En el seu manifest escriu que s’havia de recuperar l’esperit modernista segons el qual l’art havia de ser quelcom vital que impactés l’observador.

Els propietaris de l’hotel en un primer moment van denunciar-lo a la policia, però després van decidir conservar l’habitació 105 tal com Xaus l’havia pintat. Aquest fet va ser decisiu en la història de l’hotel, ja que a partir d’aquell moment l’hotel es va posar en contacte amb altres artistes per pintar habitacions. Avui dia l’Hotel Estela compta amb 15 habitacions pintades.

A l’habitació s’observen dues zones ben definides: una de figurativa i l’altra abstracta. La part figurativa mostra personatges passejant pel famós Carrer del Pecat de Sitges. D’altra banda, tota la zona del sostre i del capçal del llit va ser composada de manera totalment abstracta.

Tant la part figurativa com l’abstracta mostren una gran gestualitat i traç espontani. Aquesta manera de pintar és un dels segells d’identitat d’Antoni Xaus i es repeteix a moltes de les seves obres.

Reservar