Mar de fons

Artista: Paco Durán

Títol: «Mar de fons»

Tècnica: mixta directament sobre la paret

Ubicació: habitació 107

________________________

Poc temps després que Antoni Xaus pintés la primera habitació d’artista, l’Hotel de l’Art es va posar en contacte amb l’artista Paco Durán perquè pintés l’habitació 107.

El títol de l’habitació és Mar de fons. A l’obra podem apreciar diferents escenes marítimes.

A la paret als peus del llit, podem veure un escull amb abundant vida marina. Mentre que a la paret del capçal del llit podem veure dos pescadors pescant o recollint les xarxes amb les captures.

En aquesta ocasió, l’artista també ha pintat el sostre, on hi veiem la superfície del mar vista des de baix, amb el que semblen ser dos eriçons de mar.

A tota la composició destaca la contundència gestual i cromàtica amb l’ús de colors vius a les dues parets que contrasta amb la suavitat en els colors utilitzats per pintar el sostre.

Reservar