La creació de la dona

Artista: Josep Maria Subirachs

Títol: «La creació de la dona»

Any: 1967

Tècnica: bronze

Edició: peça única

Mesures: 57,6 x 110 x 23,8 cm

________________________

Aquesta escultura ens ofereix un doble efecte òptic, per una banda trobem l’habitual joc de positiu-negatiu o de còncau-convex, i per altra banda apreciem un joc a dalt-a baix de verticalitat i verticalitat invertida. De manera que no es pot diferenciar entre pits i natges. Podríem capgirar l’escultura i seguiríem obtenint la mateixa visualització de l’obra. De la mateixa manera, apreciem un efecte de falsa tridimensionalitat provocat pel joc que s’estableix entre ple i buit, és a dir, entre relleu i baix relleu. 

«Tors», 1967

Subirachs recorre molt sovint a aquest engany o efecte òptic a moltes de les seves obres.

Reservar