Gonzalo Centelles

(Barcelona, 1980)

Centelles és un artista polifacètic que malgrat la seva joventut, compta amb una àmplia experiència de més de dues dècades. Les seves principals disciplines són la pintura i el dibuix, tot i que també s’ha endinsat en l’escultura creada a partir de l’assemblatge d’objectes trobats, així com en l’escultura de modelatge tradicional utilitzant escaiola, ferro soldat, ceràmica i granit. D’igual manera, l’artista desenvolupa una línia d’obra digital, endinsant-se en el món de les NFT’s. També té inquietuds musicals que posa en pràctica amb el seu grup musical, The Lords.

Les seves pintures tenen un estil únic i molt personal que es basa, sobretot, en l’observació d’escenes quotidianes. L’artista sap retratar aquestes situacions amb una certa ironia i dotar-les d’un subtil sentit de l’humor.

Centelles ha realitzat diverses exposicions i té obra en permanència a l’Hotel de l’Art, on a més de les seves pintures i escultures ha presentat les seves obres digitals i les seves NFT’s.

Ha estat professor de pintura i dibuix a l’escola Centre d’Expressió Plàstica TRAÇ. Entre 2013 i 2016 va obrir la seva pròpia galeria d’art Estudi d’Art Centelles a Barcelona.

Llegir més

Els personatges i les escenes retratades són d’allò més variat i poden anar des de situacions que es viuen en entorns urbans a escenes de platja o personatges del món rural. Aquests personatges, a vegades, són representats de manera gairebé esperpèntica, exagerant uns certs detalls per a aconseguir un efecte còmic. No obstant això, cal assenyalar que Gonzalo Centelles sempre tracta a tots els seus personatges amb respecte.

El propi artista defineix el seu estil com un cocktail que aglutina diverses tendències artístiques per donar com a resultat una obra de clar to costumista. Tot això molt recolzat en un ús del color a vegades arriscat, amb un exhaustiu joc d’interaccions cromàtiques que crida l’atenció de l’observador. També és destacable la seva cerca de perspectives impossibles que sorprenen per la seva audàcia i valentia.

Tècnicament, Centelles, sempre ha estat un artista amb gran quantitat de recursos pictòrics. Però, de la mateixa manera, sempre ha estat un artista molt perfeccionista amb el seu propi treball i amb un alt nivell d’autoexigència que, alhora, agrada de l’experimentació.

Tot això contribueix al fet que la visió de les seves pintures sigui molt dinàmica i sorprenent, alhora que entranyable.

Reservar